Her vil vi vise Chevrolet Astro`s utvikling. ----Fra arbeidsbil til luxus minivan.
First Edition :
Second Edition :
1985
1990
1995
2000
1986
1991
1996
2001
1987
1992
1997
2002
1988
1993
1998
2003
1989
1994
1999
2004
2005 er siste året Astro og Safari ble laget. Her er link til GM`s chevrooletsider : www.chevrolet.com
2005