Etter detektivjobb fra medlem nr 3, Arne Inge Karlsen vet vi nå at denne bilen tilhører
Knut Grinde fra Stokkøy, vestenfor Levanger

Den har en 400 cid motor, stroket til 434 cid, med 604 Hk uten lystgass.
Med lystgass yter den ca 830 Hk.

Video av bilen i aksjon.

Mer info kommer !