Medlem i Fokus !

Her presenterer vi medlemmene.

  Medlemsnummer : Medlem :
  06/2007 Arild Holm
  03/2007 Arne Inge Karlsen