Medlem nr : 15/2007
Eldar Aas .
Eldar har kjøpt denne flotte bilen, bygget og lakkert av medlem nr 16, Dag Johnny Olafsen.
Tekniske data kommer.