Medlem nr : 20/2007
Victor Bertling .
Victor fra Harstad Kjører 4 X 4.
Sort og krom er lekkert.