Medlem nr : 34/2008
Knut Arne Hjellvik.
Her har både Knut Arne og kona hver sin Astro.'''''' Knut Arne kjører 4 x 4.
Om "noen år" blir det 3 stk Astro i familien. Å bli kjent med bilen er viktig.
Tork-Thrust felger passer flott på Astro også !
Og kona Ragnild Christina har denne bilen. ''''''''Flott med felles interesse.