Medlem nr : 48/2008
Terje Hansen.

Terje er en nevenyttig kar som har bygd opp mange biler. Har har også bygget flere Astrobiler som er solgt til slekt og venner. Lik spøkefullt omtales han som primus motor i
Astrosafari, avd. Nittedal, siden både han og svoger, samt datter og omgangsvenn kjører Astro

Bildene her av en Safari, 4x4 som Terje har restaurert og lakkert selv.