Tekniske tips nr 1.

Har du demontert din motor fra 85 - ca 90 med stålmanifold på høyre side ?

Da skal du se på dette !

Legg merke til åpningene hvor grenrørene er sveiset sammen med fellesrøret ut til flenskoblingen.
Det er alt for lite åpning tatt ut i hovedrøret, men dette kan slipes ut med en drill og en fres. Hovedrøret må da åpnes som
vist på bildet, men dette er kurant å sveise igjen etter å ha utvidet åpningen.

Dette bremser motorens evne til å puste og reduserer selvfølgelig kreftene i motoren.